Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017

05/12/2016


Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4587/UBND-NC về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tích cực chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2017 với phương châm “Giao đủ quân, chất lượng cao, an toàn, đúng Luật và không có loại trả”. Kiện toàn và nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Hội đồng quân sự các cấp, sâu sát đến từng cơ sở.

Thanh niên Xuân Hòa (Vũ Thư) tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

Tuyên truyền giáo dục thường xuyên, liên tục bằng mọi hình thức, kể cả trên các diễn đàn về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 trên các phương tiện thông tin và truyền thanh trực tiếp đến các thôn, làng, tổ dân phố; biểu dương, động viên, khích lệ, tập trung vào các gia đình có công dân chưa thực hiện sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe và chuẩn bị nhập ngũ, nhất là những gia đình có công dân đi vắng, chưa về, cần nhắc nhở, công khai minh bạch nêu tên trên phương tiện truyền thanh cơ sở, trực tiếp tuyên truyền tại gia đình để công dân chấp hành phát luật.

Ngành y tế lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thực hiện nghiêm túc việc sơ tuyển ở xã, phường, thị trấn và khám tuyển ở huyện, thành phố.

Các huyện, thành phố tổ chức tập huấn, thống nhất quy trình nội dung các bước tuyển quân, giao quân theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng cho cán bộ phụ trách nhất là cán bộ chuyên trách làm công tác tuyển quân huyện, thành phố và xã phường, thị trấn.Tổ chức Lễ giao nhận quân cho các đơn vị bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu, an toàn và đúng quy định, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường xây dựng và BVTQ.

Ngành Công an phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo và thực hiện việc xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với những công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo đúng quy định.

Cơ quan quân sự các cấp làm trung tâm hiệp đồng, cùng các ban, ngành, đoàn thể tham mưu sát, đúng giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Có giải pháp cụ thể để chủ động với số công dân đi làm xa cố tình không về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Nội dung chi tiết Công văn xem tại đây

 

 

Linh Nguyễn