Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 12 - 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

19/12/2016


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 12 - 16/12/2016, cụ thể như sau:

Họp Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy; dự Hội nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh...

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI; họp Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tỉnh Thái Bình năm 2016; họp Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh; họp Ban Chỉ đạo nghe báo cáo kết quả 02 năm giải quyết chế độ cho lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới tại các tỉnh phía Nam giai đoạn 1976-1980; dự họp công bố quyết định về luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại huyện Tiền Hải, huyện Thái Thụy và Trường Đại học Thái Bình; dự Hội nghị Báo cáo viên các cấp 6 tháng cuối năm 2016; Hội nghị gặp mặt đảng viên là người có đạo tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và  Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW; Hội nghị toàn quốc tổng kết Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”; dự Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình; kiểm tra sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương...

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 627 văn bản, ban hành 210 văn bản các loại (bao gồm: 09 Tờ trình, 02 Báo cáo, 124 Quyết định, 67 Công văn…), trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Ban hành Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 các dự án ODA trên địa bàn tỉnh; Tờ trình phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2025; Báo cáo kiểm điểm kết quả chỉ đạo, điều hành năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017, tỉnh Thái Bình...

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới; phân bổ hạt giống lúa hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia năm 2016; phê duyệt Đề án xã hội hóa một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; chuyển đổi phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội từ cơ quan nhà nước sang thông qua tổ chức dịch vụ ở địa phương; phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tư nhân, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020; ...

- Các văn bản chỉ đạo: thực hiện Công điện số 2239/CĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017; thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; chuẩn bị các nội dung xây dựng nghị định chính sách bảo hiểm nông nghiệp; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về đề bạt, bổ nhiệm cán bộ cấp Trưởng, Phó phòng; trả lời kiến nghị của công dân...

3. Các đơn vị chậm thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao

Đến 15h00 ngày 16/12/2016, các Sở, ngành, đơn vị sau chưa thực hiện các công việc Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Sở Xây dựng chưa báo cáo việc tham mưu UBND tỉnh về đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (xin quy hoạch vị trí khu đất xây dựng công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ TPTB), theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4563/UBND ngày 02/12/2016.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa báo cáo việc rà soát các dự án chuyển đổi chủ đầu tư, theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 463/VP-CTXDGT ngày 02/12/2016.

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 12 - 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.