Phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017

28/12/2016


Phát huy truyền thống tốt đẹp về Tết Trồng cây và thực hiện Chỉ thị số 10278/CT-BNN-TCLN ngày 06/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017 đạt kết quả cao, ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia Tết trồng cây năm 2016 tại đường Ngô Quyền (phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình).

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

Toàn tỉnh lấy ngày 02 tháng 02 năm 2017 (Tức ngày mồng 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu) là ngày tổ chức Lễ phát động “Tết Trồng cây” năm 2017.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang trong tỉnh: Căn cứ điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trồng cây cho phù hợp; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện có hiệu quả phong trào trồng cây đầu Xuân 2017.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương về mục đích, ý nghĩa Tết Trồng cây; lựa chọn địa điểm, xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tết Trồng cây của địa phương; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành về dự buổi Lễ và tham gia trồng cây cùng nhân dân; tổ chức thực hiện Lễ phát động Tết Trồng cây của địa phương. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn hưởng ứng Tết Trồng cây, khảo sát qũy đất còn trống để trồng cây đầu năm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và mời các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh dự Lễ phát động và tham gia trồng cây tại các địa phương; hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cho các địa phương, bảo đảm cây trồng có tỷ lệ sống cao.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Đài truyền thanh truyền hình huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của Tết Trồng cây; phản ánh kịp thời những địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tích cực và có hiệu quả Tết Trồng cây; phê phán những địa phương, đơn vị thực hiện chưa tốt, làm chiếu lệ, phô trương, lãng phí, hiệu quả thấp.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia thiết thực, hiệu quả.

T.Nam