Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 26 - 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

04/01/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 26 - 30/12/2016, cụ thể như sau:

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự giờ học toàn tỉnh “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị hợp tác phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ năm 2016; họp nghe báo cáo kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm...

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự giờ học toàn tỉnh “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; họp nghe và cho ý kiến: về Kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Thái Bình 2017”; báo cáo Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống kho, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh; báo cáo Đề án phát triển Khoa học công nghệ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; báo cáo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình; báo cáo Chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; báo cáo Quyết định ban hành Bộ đơn giá bồi thường cây trồng và vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; báo cáo đề xuất Dự án trục cảnh quan ven sông Trà Lý; họp Ban Chỉ đạo triển khai các công trình nước sạch nông thôn; dự Hội nghị tổng kết công tác cựu chiến binh năm 2016; Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương; Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và ngành Nội vụ, Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; dự Lễ trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Lê Quý Đôn; Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập lực lượng an ninh điều tra; Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Vĩnh Phúc; tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; kiểm tra sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương...

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 773 văn bản, ban hành 362 văn bản các loại (bao gồm: 03 Chỉ thị, 05 Tờ trình, 03 Báo cáo, 03 Kế hoạch, 238 Quyết định, 93 Công văn…), trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Ban hành Chỉ thị phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017; Chỉ thị triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2017; Báo cáo tình hình hoạt động và viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2016 tại tỉnh; Báo cáo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân các đồng chí Thành viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh năm 2016; Kế hoạch thực hiện đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển...

- Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh; điều chỉnh danh mục và kinh phí mua xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới; giao tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2017; giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2017; phê duyệt kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017; phê duyệt "Đề án tái cơ cấu giống gia súc trong chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2016-2020"; Phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; phê duyệt Đề án phát triển kết cấu hạ tầng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017; ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017; công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm học 2016 -2017; phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2016; phê duyệt đề án xóa bỏ lò sản xuất vôi tại khu vực Cầu Nghìn, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ...

- Các văn bản chỉ đạo:; triển khai xây dựng thí điểm mô hình nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao tại Thái Bình; triển khai kế hoạch "Gặp Mặt chúc tết doanh nghiệp tiêu biểu Tết Đinh Dậu 2017"; phối hợp tháo gỡ vướng mắc cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; tổ chức tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; một số quy định về việc thiết kế kiến trúc và sử dụng vật liệu bao che công tình xây dựng trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; điều chỉnh lại tổ chức giao thông đối với phố Hai Bà Trưng; trả lời kiến nghị của công dân...

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 26 - 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.