Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

31/01/2017


Để thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ ngay sau đợt nghỉ Tết, nhất là nhiệm vụ quan trọng của năm 2017, ngày 31/1/2017, UBND tỉnh ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên tập trung chỉ dạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 26/12/2016; các Công điện 17 CĐ-UBND, 19/CĐ-UBND về tiếp tục xử lý rác thải sinh hoạt và mở đợt cao điểm thực hiện bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; Công điện 20/CĐ-UBND về tăng cường phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017 và chú trọng triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện tốt 5 đột phá chiến lược, 3 giải pháp trọng tâm trong sản xuất nông nghiệp trước mắt sản xuất vụ Đông Xuân đảm bảo đúng cơ cấu giống và thời vụ; tích cực phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, bền vững.

Sở Công thương chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn của Trung ương đóng trên địa bàn; phối hợp với các sở ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường kiểm tra đôn đốn thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động tại các doanh nghiệp, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp.

Sở Y tế tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các lễ hội và các cơ sở kinh doanh du lịch…

Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải bảo đảm an toàm kỹ thuật các phương tiện, chất lượng dịch vụ phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân mùa lễ hội; thực hiện giải tỏa, thá dỡ các vật cản giao thông tĩnh; trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa lễ hội, văn hóa tín ngưỡng; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan báo chí trong tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo khí thế vui tươi phấn khởi, niềm tin và quyết tâm ngay tf những ngày đầu năm mới.

UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao; tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo các đề án đã được phê duyệt.

Xem chi tiết Công điện 01/CĐ-UBND tại đây

Trần Anh