Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/3-02/4/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

05/04/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/3 - 02/4/2017, cụ thể như sau:

Ký kết phối hợp thả giống phóng sinh bảo vệ nguồn lợi thủy sản

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy; dự họp tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; họp giao ban công tác nội chính; làm việc với Báo Nông nghiệp...

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; họp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; họp Ban Chỉ đạo giải quyết hồ sơ tồn đọng của người có công; họp Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển; họp Ban Điều phối thực hiện chiến lược quản lý đới bờ Việt Nam; họp Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; họp Hội đồng thẩm định “Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở”, “Quy hoạch quảng cáo ngoài trời”;  họp giải quyết đơn của một số công dân Thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ; họp nghe và cho ý kiến về: báo cáo Đề án Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã; báo cáo đề xuất Dự án đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt; dự Lễ khai trương Trung tâm sàng lọc trước sinh; Lễ phát động thả giống thủy sản ra các vùng nước tự nhiên, Ký kết kế hoạch phối hợp giữa Sở NN&PTNT và Giáo hội phật giáo tỉnh về lĩnh vực thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Lễ đón bằng UNESCO ghi danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”; làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT và về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 tại Thái Bình, với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, với UBND huyện Đông Hưng về giải phóng lòng, lề đường, với Công ty CP Khu công nghiệp Hàn Quốc; tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh; kiểm tra công tác chuẩn bị phối hợp tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương; kiểm tra công tác chạy thử Tổ máy I Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình; kiểm tra công tác An toàn giao thông; kiểm tra sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, việc xử lý rác thải, công tác bảo vệ môi trường ở một số địa phương...

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 516 văn bản, ban hành 182 văn bản các loại (bao gồm: 01 Báo cáo, 06 Tờ trình, 43 Quyết định, 113 Công văn…), trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Ban hành Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm Quý I năm 2017; Quyết định điều tra xuất, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiến hành thu thập thông tin, khảo sát dân số trên địa bàn thành phố Thái Bình; kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động của các dự án, công trình cấp nước sạch trên địa bàn nông thôn tỉnh; phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm (từ năm 2015 đến năm 2021) trong các cơ quan tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập...

- Các văn bản chỉ đạo: ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh; sửa chữa những hư hỏng của cống dưới đê phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão năm 2017; báo cáo hiện trạng các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường trên địa bàn tỉnh; trả lời kiến nghị của công dân...

3. Các Sở, ngành, đơn vị chưa báo cáo kết quả tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao trên modul theo dõi của Mạng Văn phòng điện tử liên thông (có phụ lục chi tiết kèm theo);

Yêu cầu các đơn vị cập nhật kịp thời tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trên modul theo dõi của Mạng Văn phòng điện tử liên thông (theo yêu cầu tại Công văn số 414/VP-CBTH ngày 07/11/2016 - có bản phô tô kèm theo).

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/3 - 02/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.