Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 26/6/2017 - 02/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

04/07/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 26/6/2017 - 02/7/2017, cụ thể như sau:

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế tỉnh phát biểu tại Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Thái Bình

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe và cho ý kiến về: dự thảo về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017; tình hình thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 01/3/2016; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu Quốc gia 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020; sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020; phương án phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới năm 2017; báo cáo v/v bãi bỏ NQ số 30/2011/NQ-HĐND về cơ chế quản lý, thực hiện quy hoạch khu chăn nuôi tập trung và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn giai đoạn 2011-2015 và một số nội dung của NQ số 23/2014/ NQ-HĐND về phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020; đề án phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đồ án Quy hoạch chung thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I. Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; Hội nghị giao ban công tác thanh tra, tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ; Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn tỉnh; Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động kinh tế tập thể tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Hội nghị giao ban công tác nội chính; Hội nghị Báo cáo viên toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017; Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 Thanh tra tỉnh; Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Thái Bình; Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Quản lý thị trường. Làm việc với huyện Quỳnh phụ về Dự án “Công nghiệp hóa nông nghiệp và vận hành chuỗi khép kín sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, phân phối các sản phẩm nông nghiệp”. Chỉ đạo diễn tập Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017, kiểm tra sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, việc phòng chống lũ bão, việc xử lý rác thải, công tác bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm an toàn giao thông ở một số địa phương...

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 526 văn bản, ban hành 282 văn bản các loại (bao gồm: 06 Báo cáo, 01 Kế hoạch, 22 Tờ trình, 125 Quyết định, 109 Công văn…), trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Tờ trình: Ban hành chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; thông qua chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở và hạ tầng kỹ thuật khu thương mại dịch vụ dọc hai bên tuyến đường nối từ thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình (phân khu 2); phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong tác cơ sở y tế công lập; thông qua quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái -Bình giai đoạn 2017-2025 định hướng đến năm 2030 (Trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tư - khóa XVI); thông qua quy hoạch Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2025 định hướng đến năm 2030 (trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tư khóa XVI); bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017; chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017; ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh …

- Quyết định: Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; cho phép UBND xã Đông Giang huyện Đông Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư; bổ sung kinh phí thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng tham gia kháng chiến; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất (02 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc đột suất trong việc áp dụng thành công kỹ thuật phẫu thuật thay khớp nhân tạo trên người bệnh); phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất; điều chỉnh nguồn vốn hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới năm 2016 tại Quyết định số 3135/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh; phê duyệt kinh phí khoa học công nghệ các đề tài, dự án chuyển tiếp năm 2016 sang năm 2017; điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đường Kỳ Đồng, đoạn từ đường Trần Thái Tông đến đường Trần Thủ Độ (đoạn qua khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh) thành phố Thái Bình; phê duyệt bổ sung danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1, nhóm 2 cho các xã, phường thuộc thành phố Thái Bình và các huyện Vũ Thư, Tiền Hải; ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật …

 

- Các văn bản chỉ đạo: Thực hiện Quyết định số 22/2017/QĐ-TTG ngày 22/6/2017 và Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị chuyên đề đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; thực hiện kết luận của thường trực Tỉnh ủy về việc quy hoạch mở rộng Khu công nghiệp Sông Trà và lập quy hoạch Khu dân cư mới xã Tân Bình để thực hiện dự án đối ứng dự án BT tuyến đường 454 (đường 223 cũ) đoạn từ đường Trần Thái Tông đến nút giao tuyến tránh S1 Quốc lộ 1; kiểm tra rà soát chất lượng các công trình cột tháp ăng ten trên địa bàn tỉnh Thái Bình; tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017; kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường; ban hành chỉ thị tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ và phát triển rừng; xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường tại cụm công nghiệp và làng nghề Phương La; thành lập Ban chỉ đạo 896 tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017; về hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp của Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy tại Thái Bình …

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 26/6/2017 - 02/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.