Điện khẩn số 01/CĐ-PCTT vào hồi 18h00 ngày 14/7/2017 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình

15/07/2017


Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình vừa ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND gửi các sở, ban, ngành.

Chi tiết xem tại tệp đính kèm

 

File đính kèm