Công điện khẩn số 02/CĐ-PCTT vào hồi 14h00 ngày 15/7/2017 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình

15/07/2017


Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình vừa ban hành Công điện gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm