Công điện khẩn số 06/CĐ-PCTT hồi 7h30 ngày 24/7/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

24/07/2017


Hồi 7h30 ngày 24/7/2017 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ra Công điện khẩn số 06/CĐ-PCTT

Đường đi và vị trí của cơn bão. Ành Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

 

File đính kèm