Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 17-23/7/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

27/07/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 17 - 23/7/2017, cụ thể như sau:

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại điểm cầu Thái Bình

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe và cho ý kiến về: Tình hình thực hiện Dự án đường Thái Thủy - Thái Thịnh (giai đoạn 2) và Dự án cải tạo nâng cấp đường 226, huyện Hưng Hà; công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ. Dự các hội nghị: Trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Mùa 2017; sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ngành Thông tin và Truyền thông. Dự Đại hội Hội điều dưỡng tỉnh; kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân huyện Thái Thụy khóa XIX; lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ thành phố Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ. Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Làm việc với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc VietinBank, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh. Đi công tác, dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị, Điện Biên, Đắc Lắc. Thăm, tặng quà đối tượng thương binh nặng tại các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và người có công trong tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ. Kiểm tra sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, việc phòng chống lũ bão, việc xử lý rác thải, công tác bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm an toàn giao thông ở một số địa phương...

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 553 văn bản, ban hành 199 văn bản các loại (bao gồm: 01 chỉ thị, 02 Báo cáo, 03 Tờ trình, 67 Quyết định, 105 Công văn…), trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.

- Các báo cáo: Công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Bình; về việc thực hiện đầu tư Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

- Tờ trình: Về việc thống nhất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; về việc phê duyệt chủ trương sử dụng vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; đề nghị bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2017 dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình.

- Quyết định: Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2017; phê duyệt Đề xuất dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT); phê duyệt điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất trên địa bàn xã Quỳnh Hải giáp thị trấn Quỳnh Côi và tuyến đường Đào Đình Luyện (ĐT451) huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình; phê duyệt Đề cương đề án Quy hoạch mạng lưới điểm xử lý (không chôn lấp) chất thải rắn thông thường tập trung tại các huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học 2016-2017 …

- Các văn bản chỉ đạo: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017,  Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 29/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2065/VPCP - TKBT của Văn phòng Chính phủ, Công văn của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; giải quyết đề nghị của các nhà thầu thi công dự án cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Bình; giải quyết vụ việc đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ đầu tư, sản xuất phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện Hưng Hà; lập điều chỉnh bổ sung Đề cương, dự toán và Đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2030; tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng …

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 17 - 23/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.