Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 31/7 - 06/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

10/08/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 31/7/2017 - 06/8/2017, cụ thể như sau:

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Cục thuế tỉnh

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe và cho ý kiến về: Quy định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016; Quy định về tiêu chí ưu tiên lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình; dự thảo Hợp đồng và một số vướng mắc khi thực hiện các dự án giao thông theo hình thức BT, BOT trên địa bàn tỉnh; Phương án cổ phần hóa Ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình; Đề án phát triển mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012; Đề án phát triển ngao giống phục vụ nuôi trồng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Đề án phát triển nuôi tôm nước lợ ven biển tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2017; Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình. Dự các cuộc họp: Tổng kết Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ; Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất; Ban Chỉ đạo Dự án 513 của tỉnh; Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh; bàn triển khai về Hợp đồng BT đường 221A. Dự Lễ ra quân vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết. Dự Hội thảo “Phát triển khoai tây bền vững gắn với chế biến”. Làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc; với Đại sứ quán Nhật Bản; với Đoàn Thủ tướng Mô Dăm Bích. Tiếp đoàn công tác của UBND tỉnh Phú Yên. Thăm, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam. Kiểm tra phát điện tại Trung tâm Điện lực Thái Bình, tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, việc phòng chống lũ bão, việc xử lý rác thải, công tác bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm an toàn giao thông ở một số địa phương...

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 495 văn bản, ban hành 188 văn bản các loại (bao gồm: 01 Chỉ thị, 06 Báo cáo, 05 Tờ trình, 67 Quyết định, 89 Công văn…), trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

- Các báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017; công tác quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư công, thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm; chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác phát triển, xử lý sai phạm gây thất thoát, lãng phí, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến những vụ việc phức tạp, bức xúc kéo dài; đề xuất xây dựng công trình: Nâng cấp, hiện đại hóa Trạm bơm Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình thuộc dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng theo hướng quản lý nước hiệu quả phục vụ Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nông thôn (gọi tắt là KEXIM2); kết quả cuộc làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc và Đại sứ quan Nhật Bản tại Việt Nam; kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg ngày 29/7/2017 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt thành lập Khu kinh tế Thái Bình.

- Tờ trình: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2030; đề xuất danh mục dự án: Xây dựng kè Vũ Bình đoạn từ K188+100 đến K189+700 đê Hồng Hà II kết hợp cứng hóa mặt đê (bằng nguồn vốn của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; xin chủ trương triển khai thực hiện dự án: Xây dựng khẩn cấp kè biển Đồng Châu - Cồn Vành, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; về việc tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Nhật bản.

- Quyết định: Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: tuyến đường từ Quốc lộ 39 đi phà Cồn Nhất (đoạn từ QL.39 đến Trà Giang) giai đoạn 1; Đầu tư xây dựng cầu Trà Giang và đường 2 đầu cầu mỗi bên đài 100 m; phê duyệt Đề cương Đề án phát triển, quản lý chăm sóc cây xanh đô thị thành phố Thái Bình theo mô hình xã hội hóa giai đoạn 2017-2020; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại; thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 15 năm (2002-2017) thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực cầu Nghìn thị trấn An Bài huyện Quỳnh Phụ (khu vực xóa bỏ lò vôi hai bên sông Hóa); phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017 …

- Các văn bản chỉ đạo: Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân; triển khai thực hiện nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017,  Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ,  Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 13/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm toán trọng yếu 6 tháng đầu năm 2017; triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; triển khai thực hiện Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường; triển khai thực hiện các Văn bản: số 6055/BNN-TCTS, số 6085/BNN-TCTS số 6110/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 3194/QĐ-BYT ngày 12/7/2017 của Bộ Y tế, công văn số 2640/BTTTT-VNCERT ngày 26/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công văn số 3753/BTNMT-TCBHĐVN ngày 26/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc họp "Bàn giải pháp tổng thể duy trì bền vững Hệ thống Movimar"; triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp 4; kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trái phép …

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 31/7/2017 - 06/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo.