Công điện khẩn số 11/CĐ-PCTT hồi 17h 30 ngày 26/8/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

26/08/2017


Hồi 17h 30 ngày 26/8/2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ra Công điện khẩn số 11/CĐ-PCTT.

Vị trí, hướng di chuyển của cơn bão PAKHAR. Ảnh nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm