Công điện khẩn số 13/CĐ-PCTT hồi 13h30 ngày 06/9/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

06/09/2017


Hồi 13h30 ngày 06/9/2017 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 13/CĐ-PCTT gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp, các ngành

Vị trí và đường đi của cơn bão. Ảnh Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm