Kết quả chỉ đạo ,điều hành từ ngày 11-17/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

22/06/2018


UBND tỉnh thông báo kết quả chỉ đạo ,điều hành từ ngày 11-17/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm
Các bài viết khác