Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại Trạm thu phí Tân Đệ, tỉnh Thái Bình

26/06/2018


Ngày 15/6/2018, đồng chí Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam và đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp về tình hình an ninh, trật tự tại Trạm thu phí Tân Đệ. Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Thái Bình và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tasco.

Sau khi nghe Công ty Cổ phần Tasco báo cáo về tình hình an ninh trật tự tại Trạm thu phí Tân Đệ; ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam và đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã thống nhất kết luận và chỉ đạo như sau:

Thống nhất công tác tuyên truyền để nhân dân, doanh nghiệp vận tải và người tham gia giao thông hiểu về chủ trương bổ sung hạng mục tuyến tránh Quốc lộ 10 (QL10) qua thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vào Dự án cải tạo, nâng cấp QL10, đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ theo hình thức hợp đồng BOT để nâng cao năng lực, khả năng khai thác toàn tuyến QL10 và thời hạn thu phí của dự án, qua đó nghiêm túc chấp hành việc trả phí khi qua Trạm thu phí Tân Đệ, không gây rối làm mất trật tự tại Trạm thu phí Tân Đệ.

Công ty Cổ phần Tasco tập hợp đầy đủ các văn bản có liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị phục vụ công tác tuyên truyền; công khai thời hạn thu phí hoàn vốn của Dự án BOT tại Trạm thu phí Tân Đệ, đồng thời tăng cường lực lượng bảo vệ tại Trạm, phối hợp với các lực lượng để giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Giao Công an tỉnh chỉ đạo, tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại Trạm thu phí Tân Đệ; sớm xử lý nghiêm các vụ gây rối, làm mất an ninh trật tự tại Trạm thu phí Tân Đệ trong thời gian vừa qua.

Giao Cục Quản lý đường bộ I chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường lực lượng, phối hợp với Thanh tra giao thông tỉnh Thái Bình và các cơ quan chức năng để bảo đảm trật tự giao thông tại Trạm thu phí Tân Đệ.

Giao Sở Giao thông Vận tải, các cơ quan báo, đài của tỉnh phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Cổ phần Tasco và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền theo đúng nội dung thông cáo báo chí của Bộ Giao thông Vận tải;

Giao các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1696/UBND-CTXDGT ngày 22/5/2018.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông Vận tải ra thông cáo báo chí về các vần đề có liên quan đến Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ theo hình thức hợp đồng BOT, trong đó có hạng mục tuyến tránh QL10 qua thị trấn Đông Hưng.

 

Quang Minh