Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 18 - 24/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

28/06/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 18 - 24/6/2018, cụ thể như sau:

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự họp nghe và cho ý kiến về: Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020; tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thực hiện thu chi ngân sách năm 2018; điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2018; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2018; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình, Khu dân cư đô thị Hòa Bình, huyện Vũ Thư; đề xuất các khu vực thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị để tạo điểm nhấn về quy hoạch, kiến trúc thành phố Thái Bình; hồ sơ thuê đất của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư; kết quả giải quyết đơn của Công ty Cổ phần Dụng cụ TDTT Pacific; giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Minh Ngọc; Dự án Công viên Lê Quý Đôn; phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng chỉnh trang Khu tập thể 4 - 5 tầng, phường Lê Hồng Phong; Dự án tuyến đường bộ ven biển; việc hạ ngầm 1km đường dây 110KV qua KCN Nguyễn Đức Cảnh. Dự: Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tổng kết cuộc thi viết về sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình; Hội nghị sơ kết 6 tháng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng về kinh tế-xã hội; Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh; Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh. Dự buổi làm việc của Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải; Dự làm việc với Tổng cục Khí tượng thủy văn Trung ương. Họp Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh. Kiểm tra tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới, việc xử lý rác thải, công tác bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm an toàn giao thông ở một số địa phương ...

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 564 văn bản, ban hành 248 văn bản các loại (bao gồm: 12 Báo cáo, 03 Kế hoạch, 18 Tờ trình, 78 Quyết định, 118 Công văn…), trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Báo cáo: Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, tỉnh Thái Bình; kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng chỉnh trang khu tập thể 4, 5 tầng phường Lê Hồng Phong thành phố Thái Bình …

- Kế hoạch: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; thực hiện đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021; thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động của tỉnh (giai đoạn 2018-2020).

- Tờ trình: Xin ý kiến về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình; đề xuất xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng bão, lũ năm 2017 tỉnh Thái Bình; bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018 …

- Quyết định: Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình; phê duyệt giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018; điều chỉnh danh sách các hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở từ nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam năm 2016 …

- Các văn bản chỉ đạo: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí; thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025; triển khai thực hiện mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện GPMB dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ y tế tại họp với lãnh đạo tỉnh Thái Bình; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 6/2018; kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều và đề xuất xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng bão, lũ năm 2017 …

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 18 - 24/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.