Tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 22/12/2016

23/12/2016


Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay các địa phương tập trung làm đất trồng cây vụ xuân năm 2017.

Chăm sóc khoai tây ở Tiền Hải

Tính đến ngày 22/12/2016, diện tích đã cày lật 59.280 ha, bằng 75,19% diện tích kế hoạch gieo cấy; trong đó các huyện Đông Hưng là 10.500 ha; Tiền Hải, Kiến Xương, Thái Thụy là 9.000 ha…. Diện tích cây vụ đông đã trồng 35.813 ha, vượt 2,3% kế hoạch đề ra. Diện tích cây vụ đông đã thu hoạch 21.605 ha, bằng 60,3% diện tích cây vụ đông đã trồng.Trong đó, huyện Quỳnh Phụ là 4.900 ha, Đông Hưng là 3.500 ha, Thành phố là 680 ha, đạt tỉ lệ thấp nhất trong toàn tỉnh.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 128.497 tấn, trong đó, nước mặn 80.000 tấn, nước lợ 8.031 tấn, nước ngọt 40.466 tấn.

Tổng số lồng nuôi hiện nay là 495 lồng, các loại nuôi chủ yếu gồm: cá diêu hồng, cá lăng, cá rô phi, cá chép.

Trong thời gian tới, các địa phương nghiêm túc thực hiện túc lịch thời vụ theo Đề án sản xuất vụ xuân 2017 và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị vật tư để gieo trồng, vệ sinh đồng ruộng, đẩy nhanh tiến độ cày lật đất đảm bảo kế hoạch đề ra

Trần Nam