Kết quả công tác quản lý giá tỉnh Thái Bình năm 2016

01/01/2017


Thời gian qua, công tác quản lý giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, công tác tuyên truyền vận động, tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử phạt hành chính trong quản lý giá theo quy định của pháp luật đã được triển khai quyết liệt, góp phần ổn định thị trường và bước đầu hình thành phong cách phục vụ văn minh thương mại trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Từ 1/1/2017, giá gas tăng 1.750 đồng/kg

Năm 2016, Thái Bình đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành giá theo Luật giá và tăng cường các biện pháp quản lý giá nhằm ổn định tình hình giá giả thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ, của bộ ngành. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm đạt 102,03%, tăng 2,03% so với năm 2015.

Để đạt được kết quả trên, các ngành chức năng trong tỉnh đã triển khai, thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ, ngành và UBND tỉnh. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã thực hiện các cuộc kiểm tra theo quy định của pháp luật về giá, phí. Trong năm đã thực hiện 02 đợt kiểm tra và lập biên bản đối với 58 đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong đó có 08 tổ chức kinh doanh nước sạch; 02 Ban quản lý khu di tích; 02 tổ chức tham gia Chương trình bình ổn thị trường; 46 tổ chức thuộc đối tượng kê khai giá theo quyết định của UBND tỉnh.

Về công tác kê khai giá, đã thực hiện tiếp nhận 280 hồ sơ kê khai giá, kê khai lại giá của các tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Công tác thẩm định giá, xác định giá, thông báo giá tiếp tục được thực hiện tốt. Cơ quan thẩm định đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt giá tiêu thụ nước sinh hoạt của 21 tổ chức sản xuất, kinh doanh nước sạch nông thôn tỉnh. Trong lĩnh vực đất đai, đã thẩm định giá đất để làm căn cứ tính khi nhà nước thu hồi đất cho 25 dự án GPMB; giá đất để giao thực hiện chỉnh trang và tái định cư 20 dự án, thực hiện Khu nhà ở xã hội 01 dự án; 04 dự án thương mại; xác định giá khởi điểm để đấu giá QSD đất của 194 Khu quy hoạch dân cư trên địa bàn tỉnh…

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc mua sắm xe ôtô, phương tiện, tài sản có giá trị lớn phục vụ kiềm chế lạm phát trong việc sử dụng tài sản nhà nước; Sở Tài chính đã chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, kiểm soát, quản lý việc sử dụng ôtô của các đơn vị, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung giá một số loại xe ô tô, xe máy trong Bảng giá để tính lệ phí trước bạ theo quy định.

Những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý Nhà nước về giá và tài sản công đã góp phần vào việc tăng thu cho ngân sách Nhà nước, tiết kiệm chi, kiểm soát chi qua giá để chi ngân sách có hiệu quả; bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước; bình ổn giá cả thị trường, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Trần Tuấn