Toàn tỉnh đã thu hoạch được 24.120 ha diện tích cây vụ đông

03/01/2017


Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 29/12/2016, toàn tỉnh đã thu hoạch được 24.120 ha diện tích cây vụ đông, bằng 67,3% diện tích cây vụ đông đã trồng.

Nông dân Tân Hòa chăm sóc cây màu vụ đông

Trong đó, diện tích ngô đã thu hoạch 5.845 ha, diện tích dưa bí các loại đã thu hoạch được 5.240ha, các cây vụ đông khác đã thu hoạch được 13.035 ha.

Tính đến ngày 29/12/2016, diện tích đã cày lật 63.050 ha, bằng 80% diện tích kế hoạch gieo cấy; trong đó huyện Đông Hưng là 10.500 ha; Huyện Tiền Hải đã cày lật được 9.750ha,  Kiến Xương và Thái Thụy là 9.500 ha

Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 128.497 tấn, trong đó, nước mặn 80.000 tấn, nước lợ 8.031 tấn, nước ngọt 40.466 tấn.

Tổng số lồng nuôi hiện nay là 495 lồng, các loại nuôi chủ yếu gồm: cá diêu hồng, cá lăng, cá rô phi, cá chép.

Trong thời gian tới, các địa phương nghiêm túc thực hiện túc lịch thời vụ theo Đề án sản xuất vụ xuân 2017 và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị vật tư để gieo trồng, vệ sinh đồng ruộng, đẩy nhanh tiến độ cày lật đất đảm bảo kế hoạch đề ra.

 

Hoàng Anh