Tình hình kinh tế xã hội tháng 12 và 12 tháng năm 2016

03/01/2017


Trong tháng, các địa phương tập trung vào công tác làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa xuân năm 2017. Tình hình thời tiết thuận lợi nên các loại cây màu sinh trưởng và phát triển tốt. Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng ngập mặn ven biển, công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp được quan tâm. Chăn nuôi ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm.

Nạo vét sông trục trên địa bàn xã Thụy Văn (Thái Thụy).

Các hộ nuôi trồng thủy sản tập trung thu hoạch các đối tượng nuôi. Sản lượng thu hoạch thủy sản tháng 12 ước đạt 128.497 tấn. sản lượng khai thác ước đạt 6.265 tấn, tăng 250 tấn so với tháng trước.UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cấp xi măng xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã tạm ứng trên 280 tỷ đồng từ ngân sách để thanh toán mua xi mang xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới.

Các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác thủy lợi, đảm bảo điều tiết nước hợp lý  để sản xuất cây vụ đông và triển khai kế hoạch thủy lợi phục vụ vụ xuân, hè 2017.

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được chú trọng. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường được duy trì thực hiện tốt.

Sản xuất công nghiệp ổn định và tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12 tăng 7,9% so với tháng trước và tăng 20% so với cùng kỳ; cả năm ước tăng 12% so với năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 12 ước đạt 4.464,5 tỷ đồng, tăng 7,5% so với tháng trước và tăng 21,7% so với cùng kỳ; cả năm ước đạt 40.911 tỷ đồng, tăng 15%. Nhiều sản phẩm công nghiệp tăng cao so với năm 2015 như khí tự nhiên tăng 2,3 lần; tôm đông lạnh tăng 78%; bột cá tăng hơn 2 lần; vật liệu ốp lát tăng hơn 31%; sứ vệ sinh tăng 34,9%; tàu đánh bắt và tàu chuyên dụng tăng hơn 5 lần… Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm như: thức ăn gia cầm giảm 20,6%; gạch xây giảm 5,8%; phôi thép giảm 2,9%; dây đánh lửa giảm 9%. Hoạt động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ổn định, đến nay có 137/157 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Nghề và làng nghề tiếp tục ổn định và phát triển.

Thương mại dịch vụ ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 12 ước đạt 2.650,9 tỷ đồng, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 7,2% so với cùng kỳ; tính chung cả năm ước đạt 32.815 tỷ đồng, tăng 13,2%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 tăng 3,48% so với cùng kỳ và giảm 0,1% so với tháng trước; bình quân cả năm tăng 2,03% so với năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu tháng 12 ước đạt 231 triệu USD, tăng 9,6% so với tháng trước và tăng 11,4% so với cùng kỳ; tính chung cả năm ước đạt 2.460 triệu USD tăng 1,42%. Doanh thu vận tải kho bãi tháng 12 ước đạt 333,6 tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ; tính chung cả năm ước đạt 3.920,6 tỷ đồng, tăng 1,3%.

Thu chi ngân sách đạt kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước (không kể ghi thu, ghi chi) năm 2016 ước đạt 15.858,5 tỷ đồng, vượt 62,3% dự toán, tăng 18,8% so với năm 2015, trong đó: thu nội địa ước đạt 7.324,6 tỷ đồng, vượt 74,7% dự toán, tăng 56,2% (trừ tiền sử dụng đất, thu khác, thu tại xã thì thu nội địa từ thuế, phí tăng 78,3%); thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 2.200 tỷ đồng, gấp 2,4 lần dự toán, tăng 76,7%. Tổng chi ngân sách địa phương (không kể ghi chi) ước đạt 13.596,6 tỷ đồng, vượt 53,9% dự toán, tăng 34,6%, trong đó: chi phát triển kinh tế ước đạt 5.917,8 tỷ đồng, vượt 92,7% dự toán, tăng 32,9%; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt 6.525,7 tỷ đồng, vượt 19,2% dự toán, tăng 13,6%.

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, khoa học và công nghệ được tăng cường; công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội được đảm bảo.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức trang trọng, sôi nổi thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình và Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; chỉ đạo việc rà soát, kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar và tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017. Công tác đào tạo, huấn luyện, tham gia thi đấu thể thao thành tích cao được duy trì. Hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình được thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng và phản ánh được toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Trần Tuấn