Năm 2016: Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt cao nhất từ năm 2011 trở lại đây

03/01/2017


Năm 2016, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh ước đạt 45.150 tỷ đồng, tăng 10,12% so với năm 2015, vượt mức kế hoạch đề ra 10% và đạt mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2011 trở lại đây, cao hơn một số tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp miền Bắc đáp ứng nhu cầu của gần 20 doanh nghiệp dùng khí trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Tổng giá trị sản xuất ước đạt 103.061 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm trước. Trong đó, Nông lâm thủy sản ước đạt 24.162 tỷ đồng, tăng 2,78%; công nghiệp – xây dựng ước đạt 55.399 tỷ đồng, tăng 15,6%; thương mại- dịch vụ ước đạt 23.500 tỷ đồng, tăng 11,5%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 33,5 triệu đồng, tăng 13% so với năm 2015.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 11.000 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao nhất từ năm 2011 đến nay; giá trị sản xuất ước đạt 40.911 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.400 triệu USD, tăng 9,8% so với năm 2015.

Các dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai như cầu vượt sông Trà Lý, đường vành đai phía Nam nối với quốc lộ 10, đường cao tốc Thái Bình - Hà Nam nối với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình...

 

 

Thanh Sơn