Tăng cường công tác chuẩn bị lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2017

07/01/2017


Ngày 05/01/2017, Sở NN&PTNT ban hành Công văn số 11/SNNPTNT-CCTL về việc tăng cường công tác chuẩn bị lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2017.

Trạm bơm Đại Nẫm (xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ).

Theo đó, Sở NN&PTNT đề nghị Công ty TNHHMTV KTCTTL Bắc, Nam Thái Bình; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Nông nghiệp, phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số công việc sau:

Trong thời gian vận hành lấy nước, tăng cường lực lượng túc trực tại công trình đầu mối; bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra các bờ vùng, bở thửa để quản lý chặt chẽ nguồn nước, không để rò rỉ gây lãng phí.

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây vụ đông để tạo mặt bằng gieo cấy lúa Xuân, tuyệt đối không để phát sinh nhu cầu bổ sung nguồn nước ngoài các đợt xả của các hồ chứa thủy điện.

Tổng hợp số liệu diện tích có nước, các cống mở lấy nước, số lượng máy bơm hoạt động, công suất và chất lượng điện phục vụ bơm nước.

 

Huy Hoàng