Toàn tỉnh đã cày lật được 67.250 ha diện tích

07/01/2017


Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến 05/01/2017, diện tích đã cày lật đạt 67.250 ha, bằng 85,3% diện tích gieo cấy lúa xuân 2017.

Xã Nam Thắng, Tiền Hải tiến hành cày lật đất chuẩn bị cho gieo cấy lúa xuân

Trong đó, huyện Thái Thụy đã cày lật được 12.900ha, huyện Quỳnh Phụ 11.700ha, huyện Đông Hưng 11.500ha, huyện Kiến Xương 11.300ha...

Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được 27.220 ha diện tích cây vụ đông, bằng 76% diện tích cây vụ đông đã trồng.

Trong đó, diện tích ngô đã thu hoạch 6.770 ha, diện tích dưa bí các loại đã thu hoạch được 5.353ha, khoai tây đã thu hoạch được 625ha,các cây vụ đông khác đã thu hoạch được 14.535 ha.

Trong thời gian tới, các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các địa phương vệ sinh ao đầm nuôi để chuẩn bị vụ thả mới; nghiêm túc thực hiện túc lịch thời vụ theo Đề án sản xuất vụ xuân 2017 và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị vật tư để gieo trồng, vệ sinh đồng ruộng, đẩy nhanh tiến độ cày lật đất đảm bảo kế hoạch đề ra.

 

Nguyễn Cường