Toàn tỉnh đã gieo cấy 3.670ha diện tích lúa xuân

08/02/2017


Theo Báo cáo của Sở NN&PTNT, đến ngày 02/02/2017, toàn tỉnh đã gieo cấy được 3.670ha diện tích lúa xuân, bằng 4,7% kế hoạch gieo cấy.

 

Trong đó, huyện Đông Hưng đã gieo cấy được 2.000ha diện tích lúa xuân, Vũ Thư đã gieo cấy 800ha, Thái Thụy gieo cấy 350ha...

Diện tích mạ đã gieo được 678ha, trong đó, huyện Quỳnh Phụ đã gieo 200ha. Đông Hưng 160ha, Thái Thụy 130ha...

Toàn tỉnh đã trồng được 6.575ha diện tích cây màu xuân, bằng 46,7% kế hoạch đề ra. Trong đó, diện tích ngô đã trồng 1.855ha, các cây khác 4.720ha.

Trong thời gian tới, các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các địa phương nghiêm túc thực hiện đúng Đề án sản xuất vụ xuân, hè năm 2017 và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

 

Tuấn Nguyễn