Ðồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại Vũ Thư

15/02/2017


Sáng ngày 14/2, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại Vũ Thư. Cùng đi có đồng chí Vũ Ðức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình gieo cấy vụ xuân tại xã Minh Khai (Vũ Thư).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân tại các xã Minh Khai, Song Lãng, Nguyên Xá. Đến thời điểm này, toàn huyện Vũ Thư đã gieo cấy được hơn 6.000ha, đạt trên 75% diện tích lúa bằng các giống ngắn ngày, trong đó diện tích gieo vãi, sạ hàng đạt 87%, 60% là các giống lúa chất lượng cao. Huyện cũng mở rộng diện tích trồng khoai tây vụ xuân lên 30ha, chủ yếu là giống khoai tây Đức; toàn bộ diện tích khoai tây đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra vùng trồng khoai tây vụ xuân tại xã Nguyên Xá.

Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác tuyên truyền, vận động và chỉ đạo nông dân thực hiện đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa, mở rộng diện tích gieo sạ của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền và ngành Nông nghiệp Vũ Thư tiếp tục tập trung các điều kiện phục vụ nông dân hoàn thành gieo cấy lúa xuân đúng khung thời vụ. Đối với những địa phương có truyền thống trồng cây màu, cần tiếp tục phát huy, duy trì và mở rộng diện tích cũng như khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất đồng thời lựa chọn cây trồng phù hợp, năng suất cao để tập trung sản xuất theo hướng hàng hóa…

Theo baothaibinh.com.vn