Họp Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh

10/03/2017


Chiều ngày 9/3, UBND tỉnh tổ chức họp tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thu Thủy

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2016, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh triển khai thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế trên tinh thần vừa bám sát chỉ đạo của cơ quan trung ương vừa vận dụng thực tế tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh để thực hiện công tác hội nhập thiết thực, hiệu quả. 

Công tác hội nhập kinh tế quốc tế triển khai ở các cấp, các ngành địa phương được nâng lên một bước. Một số ngành đã chú ý triển khai một cách thiết thực, thực tế. Kết quả đã góp phần đưa tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 45.150 tỷ đồng, tăng 10,12% so với năm 2015, vượt mức kế hoạch đề ra, là năm có mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011 trở lại đây. Công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, công tác an ninh, quốc phòng được đảm bảo. 

Một số ngành có ảnh hưởng quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế cũng như phát triển kinh tế của tỉnh như hải quan, thuế đã tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ và đem lại hiệu quả xã hội thiết thực cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của công tác hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu cần nâng cao hơn nữa hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của từng ngành. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nguồn nhân lực phục vụ cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế. Sở Công Thương phát huy hơn nữa vai trò là trung tâm triển khai các hoạt động liên quan đến hội nhập, chắp nối các sở, ban, ngành địa phương trong hội nhập kinh tế quốc tế. Ban Hội nhập kinh tế quốc tế cần tập trung cao độ hơn nữa trong việc phối hợp, nâng cao vai trò cá nhân, phát huy công tác hội nhập kinh tế trên lĩnh vực của các ngành thành viên.

 

Theo Baothaibinh.com.vn