Toàn tỉnh có 77.550 diện tích lúa xuân đã được chăm sóc

15/03/2017


Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 09/03/2017, toàn bộ diện tích lúa xuân đã chăm sóc cơ bản xong. Trong đó, huyện Quỳnh Phụ có 11.700ha diện tích lúa xuân được chăm sóc, huyện Hưng Hà đã chăm sóc xong 10.750ha, huyện Đông Hưng 11.500ha, huyện Kiến Xương 11.300 ha.

Nông dân các địa phương ở Hưng Hà chăm sóc lúa xuân.

 Toàn tỉnh đã trồng được 13.595ha cây màu xuân. Diện tích cây màu xuân đã thu hoạch đạt 700ha, bằng 5% diện tích cây màu xuân đã trồng. Trong đó, diện tích ngô đã trồng 2.525ha, lạc 2.070ha, các cây khác 9.400ha.

Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu 2017, toàn tỉnh đã trồng được 2.187.000 cây nhân dân nội đồng.

Tổng sản lượng thu hoạch nuôi trồng thủy sản đạt 28.607 tấn, trong đó, nước mặn 16.500 tấn, nước lợ 907 tấn, nước ngọt 11.200 tấn.

 

Quỳnh Hoa