Tăng cường chỉ đạo,sản xuất tôm nước lợ năm 2017

17/03/2017


Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất tôm nước lợ năm 2017, ngày 16/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 878/UBND-NNTNMT yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND huyện Tiền Hải, huyện Thái Thụy thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sản xuất tôm nước lợ năm 2017.

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải

Theo đó, các đơn vị cần tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc tất cả 14 định hướng phát triển nhằm đảm bảo cho ngành tôm phát triển nhanh và bền vững như kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 89/TB-VPCP ngày 17/2/2017.

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng thương hiệu truy xuất nguồn gốc tôm trên cơ sở đặc thù, lợi thế của địa phương; chú trọng công tác thông tin cho người dân về tình hình cung cầu, giá cả thị trường để người dân, doanh nghiệp chủ động cân đối kế hoạch nuôi tôm hợp lý, tránh đưa tin thất thiệt, gây ảnh hưởng đến lợi ích chung của ngành tôm Việt Nam. Trong đó, cần tập trung xây dựng Kế hoạch thực hiện và giao, đảm bảo đủ nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Trước mắt nhằm đảm bảo tổ chức sản xuất, thích ứng với điều kiện thời tiết, biến đổi khí hậu, hoàn thành kế hoạch cho cả giai đoạn và phát triển vững chắc ngay từ vụ sản xuất đầu tiên năm 2017. Cập nhật thường xuyên môi trường, phòng chống dịch bệnh, các biện pháp giám sát, kiểm dịch bệnh trên tôm nước lợ.

Tăng cường kiểm soát và quản lý tốt chất lượng con giống, sử dụng vật tư đầu vào; thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trong nuôi trồng thủy sản, các cơ sở thu gom, chế biến tôm, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đồng thời tăng cường chuyển giao khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm ở các hình thức nuôi khác nhau; tổ chức hợp tác và xây dựng các chuỗi sản xuất tôm gắn với các doanh nghiệp chế biến thực phẩm.

Minh Đạt