Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất vụ Xuân 2017

17/04/2017


Ngày 14/4/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 409/SNN&PTNT về việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất vụ Xuân 2017.

Nông dân Thái Thụy phun trừ bệnh đạo ôn bảo vệ lúa xuân.

Hiện nay, lúa xuân trên địa bàn tỉnh đang ở giai đoạn đứng cái làm đòng, các trà lúa sinh trưởng tốt. Toàn tỉnh có khoảng gần 4.000 ha lúa trỗ sớm sau tháng 4. Sâu bệnh đã xuất hiện và gây hại cục bộ một số giống lúa. Để đảm bảo thắng lợi sản xuất vụ Xuân, vụ Hè 2017, trước mắt từ nay đến cuối tháng 4, Sở NN&PTNT đề nghị UBND huyện, thành phố yêu cầu phòng NN&PTNT huyện, phòng Kinh tế Thành phố, các đơn vị trong ngành chỉ đạo và hướng dẫn nông dân thực hiện một số công việc sau:

Tích cực áp dụng biện pháp thủ công để diệt chuột trước mùa sinh sản để hạn chế sự tăng mật độ và mức gây hại của chuột; điều tiết nước kịp thời đảm bảo giữ đủ nước để lúa làm đòng và trổ bông.

Ở giai đoạn hiện nay, khuyến cáo nông dân không bón đạm nuôi đòng, nuôi hạt, không dùng các loại phân qua lá để hạn chế sự lây lan của bệnh bạc lá, bệnh đạo ôn cổ bông.

Đối với toàn bộ diện tích lúa xuân trổ bông trong tháng 4 phải chủ động việc phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông và sâu đục thân kịp thời theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Chi cục Trồng trọt –Bảo vệ thực vật lựa chọn các loại thuốc có hiệu lực cao trong phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo an toàn, môi trường và sức khỏe cộng đồng để hướng dẫn, khuyến cáo nông dân các địa phương sử dụng, phát hành hướng dẫn các biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, sâu đục thân đến các địa phương cần tổ chức phòng trừ.

Thùy Minh