Tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 13/4/2017

17/04/2017


Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 13/4/2017, toàn tỉnh đã thu hoạch được 5.840ha diện tích cây màu xuân. Trong đó các loại cây màu chủ yếu đã thu hoạch gồm dưa bí và rau màu các loại.

Phun thuốc kịp thời  đã giảm bệnh đạo ôn.

Có 53/286 xã, phường, thị trấn đã tiêm xong vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm; các địa phương còn lại đang tích cực tổ chức tiêm phòng. Toàn tỉnh đã cấp cho cơ sở 940.324 liều vắc xin.

Tổng sản lượng thu hoạch nuôi trồng thủy sản đạt 40.877 tấn, trong đó: nước mặn 26.420 tấn, nước lợ 1.007 tấn, nước ngọt 13.450 tấn.

Đến ngày 13/4/2017, toàn tỉnh đã thả được 2.822ha tôm,  trong đó diện tích tôm sú đã thả đạt 2.650,2ha, diện tích tôm thẻ đạt 171,8ha.

Trong thời gian tới, các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương chủ động phòng trừ dịch hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn hại lúa; triển khai tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Quỳnh Chi