Huyện Hưng Hà: Giá trị sản xuất quý 1/2017 ước đạt 2.967,2 tỷ đồng

17/04/2017


Giá trị sản xuất quý 1/2017 của huyện Hưng Hà ước đạt 2.967,2 tỷ đồng, tăng 8,32% so với cùng kỳ năm 2016.

Công ty Dệt Mỹ Hoa (xã Thái Phương) phát triển sản xuất từ nguồn vốn tín dụng của Agribank Chi nhánh huyện Hưng Hà.

Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 688,968 tỷ đồng, tăng 2,88% so với cùng kỳ năm 2016; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 1.655 tỷ đồng, tăng 10,76% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ ước đạt 623,2 tỷ đồng, đạt 22,53% kế hoạch, tăng 8,32% so với cùng kỳ năm 2016.

Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp khá ổn định. Trong quý 1 đã có 6 dự án đầu tư vào huyện với tổng số vốn đầu tư 332 tỷ đồng.

Nguyễn Bình