Huyện Hưng Hà: Giá trị sản xuất quý 1/2017 ước đạt 2.967,2 tỷ đồng

17/04/2017


Giá trị sản xuất quý 1/2017 của huyện Hưng Hà ước đạt 2.967,2 tỷ đồng, tăng 8,32% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 688,968 tỷ đồng, tăng 2,88% so với cùng kỳ năm 2016; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 1.655 tỷ đồng, tăng 10,76% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ ước đạt 623,2 tỷ đồng, đạt 22,53% kế hoạch, tăng 8,32% so với cùng kỳ năm 2016.

Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp khá ổn định. Trong quý 1 đã có 6 dự án đầu tư vào huyện với tổng số vốn đầu tư 332 tỷ đồng.

 

Nguyễn Bình