Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 04/2017

19/04/2017


Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng diện tích gieo cấy vụ xuân năm 2017 đạt 78.840ha, trong đó gieo thẳng đạt 32.370ha chiếm 41,2% tổng diện tích gieo cấy. Hiện nay, các trà lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đang ở giai đoạn đứng cái, làm đòng, có gần 4.000ha lúa trổ sớm trong tháng 4.

Chế biến ngao ở Nam Thịnh

Đến ngày 15/4/2017, diện tích cây màu vụ xuân đã trồng đạt 14.232ha, tăng 1,6% so với kế hoạch; diện tích đã thu hoạch đạt 5.840ha chủ yếu là khoai tây, rau, dưa các loại.

Tình hình chăn nuôi trong tháng ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Giá sản phẩm chăn nuôi giảm sâu đặc biệt là giá thịt lợn. Tổng đàn lợn tại các địa phương giảm 2,02%, đàn gia cấp tăng 2,27%.

Đến ngày 13/4/2017, đã có 53 xã hoàn thành kế hoạch tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2017.

Về nuôi trồng, khai thác thủy sản, đến ngày 15/4/2017, các vùng chăn nuôi cơ bản hoàn thành thả giống thủy sản năm 2017 với tổng diện tích nuôi đạt 15.004ha. Toàn tỉnh hiện có 505 lồng nuôi, trong đó số lồng nuôi thực là 492 lồng/51.714m3. Sản lượng nuôi trong tháng ước đạt 9.990 tấn, trong đó ngao 8.050 tấn. Tổng lượng giống sản xuất trong tháng đạt 44 triệu con. Tổng lượng khai thác hải sản trong tháng ước đạt 6.367 tấn.

Trong tháng các Hạt Quản lý đê điều đã kiểm tra, phát hiện và kiến nghị với địa phương xử lý, ngăn chặn được 39 vụ vi phạm Luật Đê điều; trong đó xây dựng nhà, hàng quán 29 vụ, 01 vụ chứa chất thải vật tư, và 9 vụ vi phạm khác.

Đến ngày 15/4/2017, toàn tỉnh có 174 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 64 xã còn lại có 53 xã đạt từ 10-15 tiêu chí, 05 xã đạt từ 16-18 tiêu chí, 6 xã đạt 9 tiêu chí.

Thùy Minh