Tổng kết, đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình

20/04/2017


Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Thái Bình được UBND tỉnh tổ chức chiều ngày 19/4.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị hội nghị được Ban Tổ chức hội nghị chỉ đạo sát sao, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đơn vị liên quan, được các đại biểu tham dự đánh giá cao. Khu trưng bày triển lãm phong phú, đa dạng về hình thức và sản phẩm. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị được thực hiện đúng chủ trương, bảo đảm theo kế hoạch. Các nội dung khác được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, góp phần vào thành công của hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm của các thành viên Ban Tổ chức hội nghị, các ngành, đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị, tổ chức góp phần tạo nên thành công của hội nghị, thu hút được sự quan tâm của các đại biểu tham dự. Các công tác tuyên truyền, hậu cần, bảo đảm an ninh trật tự đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Sau hội nghị, để tạo chuyển biến thực chất trong nông nghiệp, nông thôn Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu cao trách nhiệm trong hỗ trợ, thúc đẩy các dự án đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn Thái Bình triển khai đúng tiến độ, có hiệu quả.

Mai Thư