Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4/2017 ước đạt 3.681 tỷ đồng

05/05/2017


Theo Báo cáo của Sở Công thương, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4/2017 ước đạt 3.681 tỷ đồng, tăng trên 10,2% so với tháng trước và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 04/2017, tăng 11,38% so với tháng 3/2017 và tăng 24,36% so với cùng kỳ năm 2016; Trong đó, ngành khai khoáng tăng 18,9%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 23,58%; ngành sản xuất và phân phối điện,  khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí tăng 6,86%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử  lý rác thải, nước thải giảm 21,37%.

Về hoạt động thương mại, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trong tháng ước đạt 2.754,7 tỷ đồng, giảm trên 4,62%. Trong đó, thương nghiệp ước đạt 2.374,7 tỷ đồng, tăng 9,20%; khách sạn, nhà hàng ăn uống ước đạt 225,4 tỷ đồng, tăng 6,10%; dịch vụ ước đạt 154,3 tỷ đồng, tăng 8,50%.

Kim ngạch xuất khẩu  tháng 4/2017 ước đạt 87,54 triệu USD, giảm 4,62% so với  cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 86,13 triệu USD, giảm trên 49,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong tháng, Chi cục quản lý thị trường đã tập trung kiểm tra công tác đảm bảo ATTP.  Trong đó, tập trung vào các mặt hàng như bia, rượu, nước giải khát, kem... Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh ngành hàng Vật tư nông nghiệp, hoạt động kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy; kiểm tra, kiểm soát ngặn chặn và xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng. Trong tháng đã kiểm tra 262 vụ, xử lý 105 vụ, tổng số tiền thu phạt 232,55 triệu đồng.

 

 

Anh Tuấn