UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về dự án Công nghiệp hóa nông nghiệp và vận hành chuỗi khép kín sản xuất; việc giao đất ở, đất dịch vụ (5%) cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi

18/05/2017


Chiều ngày 17/5, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về các nội dung: Dự án “Công nghiệp hóa nông nghiệp và vận hành chuỗi khép kín sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, phân phối” của Liên doanh Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về việc giao đất ở, đất dịch vụ (5%) cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi để xây dựng Khu công nghiệp dịch vụ Sông Trà.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. 

Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Quỳnh Phụ và thành viên Đoàn Khảo sát của Liên doanh Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.

Tại cuộc họp, Trưởng đoàn Khảo sát của liên doanh đã báo cáo chi tiết dự thảo Dự án“Công nghiệp hóa nông nghiệp và vận hành chuỗi khép kín sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, phân phối”, trong đó chỉ rõ thời gian thực hiện dự án trong 5 năm, từ năm 2017 – 2022, tổng kinh phí đầu tư dự án khoảng 7.800 tỷ đồng; diện tích, hình thức sử dụng đất cho từng phân khu của dự án qua 9 xã của huyện Quỳnh Phụ; những hỗ trợ của nhà đầu tư với người dân trong vùng dự án cũng như nông dân trong tỉnh.

Về việc giao đất ở, đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi để xây dựng Khu công nghiệp dịch vụ Sông Trà, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, có 887 hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi tại dự án với tổng diện tích đất bị thu hồi 934.092,4m2; diện tích đất ở, đất dịch vụ 5% giao cho các hộ gia đình, cá nhân là 46.688,7m2. UBND tỉnh đã có các văn bản quy định chính sách hỗ trợ bằng việc giao đất ở, đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi theo quy định của Chính phủ, tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện còn nhiều vướng mắc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư bổ sung vào dự thảo dự án một số nội dung về cơ chế hỗ trợ đền bù đất, tài sản trên đất, xây dựng khu tái định cư sau khi di dời đồng thời có cam kết bằng văn bản những cơ chế hỗ trợ nêu trong dự án. UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với các sở, ngành và huyện Quỳnh Phụ xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai các bước thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước. Ngành Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với huyện Quỳnh Phụ và các đơn vị liên quan trên cơ sở dự án được phê duyệt xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, khẩn trương bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Quỳnh Phụ sau khi có đề án chính thức khẩn trương phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức họp dân, lấy ý kiến nhân dân.

Về việc giao đất ở, đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi để xây dựng Khu công nghiệp dịch vụ Sông Trà, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thực hiện cơ chế tài chính khi thực hiện giao đất ở, đất dịch vụ cho các hộ bị thu hồi đất cụ thể như sau: đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi từ 30% diện tích đất nông nghiệp trở lên, giá giao đất ở, đất dịch vụ theo giá đất quy định tại Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 7/9/2010 của UBND tỉnh, người được giao đất phải nộp tối đa 450.000 đồng/m2, phần chênh lệch giữa số tiền người được giao đất phải nộp và giá đất theo quy định do Công ty Cổ phần khu công nghiệp TBS Sông Trà (TBS) hỗ trợ chi trả. Đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp thì giá giao đất ở, đất dịch vụ là giá đất vụ thể tại thời điểm giao đất. Người được giao đất ở, đất dịch vụ phải nộp tối đa 450.000 đồng/m2, phần chênh lệch giữa số tiền người được giao đất phải nộp và giá đất cụ thể do TBS hỗ trợ chi trả. Yêu cầu TBS khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết bảo đảm phù hợp với thiết kế tuyến đường 454 chạy qua. UBND Thành phố khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 881m2 để bàn giao cho TBS thực hiện dự án trong tháng 5/2017; huyện Vũ Thư xây dựng phương án giao đất ở, đất dịch vụ đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc địa bàn xã Tân Phong bị thu hồi. Sở Tài chính chủ trì, rà soát, đề xuất xử lý việc đối trừ tiền giải phóng mặt bằng khu quy hoạch đất ở, đất dịch vụ vào tiền sử dụng đất khu công nghiệp Sông Trà của TBS.

Theo baothaibinh.com.vn