Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2017 tăng 4,19%

10/07/2017


6 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 4,19%. Sản xuất ngành trồng trọt đạt kết quả tốt. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 7.205 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Khai thác hải sản của ngư dân Diêm Điền (Thái Thụy).

Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt 128.758 ha, tăng 464 ha so với năm 2016.  Sản lượng lương thực ước đạt trên 623.000 tấn, tăng gần 2.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển được tăng cường; đã trồng bổ sung được 40 ha rừng phòng hộ ven biển, nâng tổng diện tích rừng hiện có lên 3.997 ha.

Đến tháng 5/2017, toàn tỉnh có 696 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí; trong đó có 74 trang trại chăn nuôi quy mô lớn; có 2 HTX thành lập 10 tổ hợp tác trong sản xuất chăn nuôi, hoạt động bền vững và có hiệu quả.

Nuôi trồng và khai thác thủy sản được duy trì tốt. Giá trị sản xuất ước đạt 1.838,2 tỷ đồng, tăng 7,08% so với cùng kỳ. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 14.995 ha, tăng 405 ha; sản lượng nuôi trồng ước đạt 57.620 tấn, tăng 7,6%. Nuôi cá lồng trên sông tiếp tục phát triển với 510 lồng nuôi, tăng 20 lồng so với năm 2016. Khai thác thủy sản phát triển theo hướng tăng cường khai thác xa bờ; sản lượng ước đạt 36.906 tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Đến nay, toàn tỉnh có 186 xã, chiếm 70,7% tổng số xã trong tỉnh và 01 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Các công trình cấp nước sạch nông thôn bảo đảm cung cấp nước sạch sinh hoạt cho 100% các xã trong tỉnh.

Thu Huyền