Toàn tỉnh đã gieo cấy 35.610ha diện tích lúa mùa

10/07/2017


Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 06/7/2017, toàn tỉnh đã gieo cấy 35.610ha diện tích lúa mùa, đạt 44,53% kế hoạch đề ra. Trong đó, diện tích gieo thẳng 10.185ha, chiếm 12,74% diện tích đã gieo cấy.

Nông dân xã Hoa Lư (Đông Hưng) tập trung nhân lực cấy lúa mùa bảo đảm thời vụ.

Cụ thể, huyện Hưng Hà đã gieo cấy 8.200ha, huyện Vũ Thư đã gieo cấy 7.000ha, huyện Đông Hưng, Thái Thụy, Kiến Xương đã gieo cấy 5.000 ha.

Toàn tỉnh đã thu hoạch 7.280 ha diện tích cây màu hè, chiếm 71,39% diện tích cây màu hè đã trồng.

Diện tích cây màu hè thu đã trồng 4.000 ha, trong đó dưa bí các loại đã trồng 3.370ha, các cây khác 3.910ha.

Tổng sản lượng thu hoạch nuôi trồng thủy sản đạt 70.997 tấn, trong đó nước mặn 48.300 tấn, nước lợ 3.647 tấn, nước ngọt 19.050  tấn.

Thời gian tới, các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông của tỉnh; chủ động chăm sóc, phòng trừ dịch hại trên cây trồng vật nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

 

 

Thu Hằng