Tình hình thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng 6 tháng đầu năm 2017

12/07/2017


Tình hình thương mại dịch vụ 6 tháng đầu năm phát triển ổn định. Giá trị sản xuất khu vực dịch vụ ước đạt 10.748 tỷ đồng, tăng 7,84% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 15.277 tỷ đồng, tăng 9,6%.

Hầu hết các sản phẩm sợi của tỉnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc làm nguyên liệu chính sản xuất vải phục vụ ngành may.

Giá cả hàng hóa, dịch vụ cơ bản ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 1,31% so với tháng 12 năm 2016, bình quân 6 tháng đầu năm tăng 2,21% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 536,3 triệu USD, tăng 0,2%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 525,1 triệu USD, tăng gần 1% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng như: xơ, sợi dệt các loại tăng 9,16%; sản phẩm gốm sứ tăng 13,16%; máy vi tính và linh kiện điện tử tăng 9,02%. Bên cạnh đó, một số mặt hàng xuất khẩu giảm như: Hàng thủy sản giảm 34,2%; gạo giảm 82,1%; mây tre đan giảm 23,2%; sản phẩm gỗ giảm 21,9%; hàng dệt may giảm 1,4%...

Dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông trên địa bàn cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Doanh thu vận tải kho bãi ước đạt 2.078 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường; tổng lượt khách du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 410.000 lượt người.

Hoạt động tín dụng ngân hàng tăng trưởng khá; các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn, tập trung các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, cho vay các chương trình ưu tiên. Dự kiến, đến ngày 30/6/2017, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt 48.400 tỷ đồng, tăng 13,5%; tổng dư nợ đạt 55.628 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cuối năm 2016.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 9.314 tỷ đồng, đạt 68,3% dự toán, trong đó: Thu nội địa ước đạt 3.095 tỷ đồng, đạt 51,1% dự toán, tăng 0,3% với cùng kỳ năm trước. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện 5.339 tỷ đồng, đạt 55,2% dự toán.

 

Hà Linh