Toàn tỉnh có 944 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 119.000 tỷ đồng

12/07/2017


Theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban nhân dân đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 34 dự án với tổng vốn đăng ký là 4.692,7 tỷ đồng, tăng 3% về số lượng dự án.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao - Chi nhánh Thái Bình.

Đã có 7 dự án mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng vốn đầu tư gần 1.095 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 944 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 119.000 tỷ đồng, trong đó có 517 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng vốn đầu tư 27.505 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 68 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 487,01 triệu USD, trong đó có 59 dự án đi vào sản xuất kinh doanh.10 dự án ODA đang triển khai thực hiện với tổng vốn ODA là 1.215 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2017, đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 312 doanh nghiệp và 50 chi nhánh, văn phòng đại diện với số vốn đăng ký mới 2.035 tỷ đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Đã có 218 doanh nghiệp ngừng và tạm ngừng hoạt động, 65 doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất đã trở lại hoạt động, Toàn tỉnh hiện có 5.251 doanh nghiệp và 640 chi nhánh, văn phòng đại diện, với vốn đăng ký trên 47.800 tỷ đồng.

 

Việt Hùng