UBND tỉnh họp nghe báo cáo kế hoạch hoạt động khuyến công, khuyến thương giai đoạn 2018 - 2020

13/07/2017


Sáng ngày 12/7, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Sở Công Thương báo cáo kế hoạch hoạt động khuyến công, khuyến thương giai đoạn 2018 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Từ năm 2013 - 2017, UBND tỉnh đã phân bổ 8.595 triệu đồng với 116 chương trình, dự án cho hoạt động khuyến thương; phân bổ 13.849 triệu đồng với 215 chương trình, dự án cho hoạt động khuyến công. Công tác quản lý kinh phí khuyến công, khuyến thương thực hiện đúng nguyên tắc, việc lựa chọn các dự án khuyến công, khuyến thương được triển khai đúng trình tự, quy trình và đúng đối tượng được hỗ trợ. Hoạt động công tác quản lý kinh phí khuyến công, khuyến thương luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Công Thương với UBND các huyện, thành phố và Sở Tài chính trong lựa chọn thẩm định, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát triển khai tổ chức thực hiện, thanh quyết toán các dự án. Các dự án khuyến công, khuyến thương đã được các đơn vị thụ hưởng tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thanh quyết toán dự án kịp thời, đảm bảo đúng chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước và các bộ, ngành có liên quan. 

Giai đoạn 2018 - 2022 kế hoạch kinh phí khuyến công, khuyến thương là 50 tỷ đồng hỗ trợ cho việc đào tạo nghề, tập huấn nâng cao tay nghề lao động sản xuất công nghiệp, tập huấn lao động vận hành bảo dưỡng, sửa chữa máy nông nghiệp, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý nhà nước và quản lý doanh nghiệp...

Hoạt động khuyến thương được tổ chức thành công ở trong và ngoài nước.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hoạt động khuyến công, khuyến thương trong thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và là hoạt động rất cần thiết; do đó rất cần bổ sung thêm kinh phí cho hoạt động khuyến công, khuyến thương trong thời gian tới. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo; Sở Tài chính phối hợp với Sở Công Thương xây dựng kế hoạch lộ trình phân bổ kinh phí cho phù hợp.

Theo Baothaibinh.com.vn