Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2017

10/08/2017


Hiện nay, lúa mùa đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh - phân hóa đòng; dự kiến, đến ngày 10/9/2017 có trên 42.000 ha lúa trổ bông tập trung chủ yếu ở các huyện phía Bắc, diện tích lúa còn lại sẽ trổ bông tập trung từ sau ngày 10/9 đến 25/9/2017.

Nông dân huyện Đông Hưng phun thuốc phòng, trừ sâu, bệnh hại lúa mùa.

Tuy nhiên tình hình sâu, bệnh hại trên lúa mùa diễn biến phức tạp: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thâm phát sinh với mật độ cao hơn so với cùng kỳ năm 2016; rầy các loại đang gia tăng số lượng quần thể, nhất là rầy lưng trắng phát sinh với mật độ cao bất thường so với cùng kỳ nhiều năm, đây là nguồn lây truyền virus bệnh lùn sọc đen trên diện rộng cho lúa vụ Mùa năm 2017.

Trước tình hình trên, ngày 10/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3043/UBND-NNTNMT về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2017. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các cấp, các ngành, UBND huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen, bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2017.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương huy động nông dân ra đồng phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến các loại sâu, bệnh hại khác, phát động đợt trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân từ ngày 12 đến ngày 15/8/2017;

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; tăng thời lượng tuyên truyền các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh, rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen và các đối tượng sâu, bệnh hại khác trên hệ thống các đài truyền thanh, truyền hình huyện, các xã, phường, trị trấn.

Chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra; khuyến cáo nông dân tích cực chăm sóc bổ sung cho diện tích lúa kém phát triển, diện tích lúa gieo cấy trên chân đất cát cao có biểu hiện thiếu dinh dưỡng; quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, kiên quyết xử lý vi phạm, không để thuốc bảo vệ thực vật giả hoặc kém chất lượng lưu hành, làm ảnh hưởng đến sản xuất và gây thiệt hại cho nông dân;

Địa phương nào không chỉ đạo quyết liệt, để các loại sâu, bệnh gây hại, ảnh hưởng đến năng suất lúa mùa, đồng chí Chủ tịch UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và cử cán bộ kỹ thuật tăng cường cho các huyện, thành phố để trực tiếp cùng các địa phương kiểm tra tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng; phối hợp với đơn vị liên quan bảo đảm đủ số lượng, chất lượng các loại thuốc đặc hiệu và điều tiết nước hợp lý phục vụ công tác phòng trừ sâu bệnh.

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình phối hợp với các địa phương giữ nước thường xuyên trên ruộng, đảm bảo cho việc phun thuốc trừ sâu, bệnh đạt hiệu quả cao; có phương án tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn bất thường.

Sở Công thương chỉ đạo các đơn vị liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật, kiên quyết không để thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, không rõ nguồn gốc... lưu hành trên thị trường.

Các cơ quan truyền thông chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chương trình cụ thể, tăng thời lượng phát sóng để tuyên truyền về biện pháp phòng, trừ sâu bệnh trên đồng ruộng, bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp vụ Mùa năm 2017.

Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy và yêu cầu các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công phụ trách huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn về phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại và các đối tượng sâu, bệnh gây hại khác trên lúa mùa năm 2017. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể chú trọng tuyên truyền, vận động việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại và các loại sâu, bệnh hại khác.

Trần Anh

File đính kèm