Kiểm tra tình hình bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa

27/08/2017


Sáng ngày 26/8, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa tại một số địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa tại xã Lê Lợi (Kiến Xương).

Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Đoàn đã đi kiểm tra một số diện tích lúa mùa bị nhiễm bệnh lùn sọc đen tại các xã: Lê Lợi (Kiến Xương), Đông Quý (Tiền Hải), Thái Thọ (Thái Thụy). 

Theo điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến ngày 25/8, tổng diện tích lúa mùa nhiễm bệnh lùn sọc đen toàn tỉnh là 9.764.05ha (trong đó: nhiễm rải rác dưới 5% là 8.815,80ha; nhiễm nhẹ từ 5 – 10% là 333,45ha; nhiễm trung bình từ 10 – 20% là 293,70ha; nhiễm nặng trên 20% là 269,40ha; diện tích mất trắng trên 70% là 47,70ha). Các huyện có diện tích lúa mùa bị nhiễm bệnh lùn sọc đen lớn nhất gồm: Thái Thụy 4.618,20ha, Tiền Hải 4.073,65ha, Kiến Xương 918ha.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa tại xã Đông Quý (Tiền Hải).

Trước tình hình bệnh lùn sọc đen hại lúa, tại các điểm đến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương vận động người dân hủy bỏ những diện tích lúa mùa bị nhiễm bệnh trên 70%. Phân công cán bộ bảo vệ thực vật của huyện xuống tận xã, thôn hướng dẫn trưởng, phó các thôn rà soát lại toàn bộ diện tích lúa mùa để thống kê, phân loại, tổng hợp, xác định mức độ nhiễm bệnh để kịp thời có biện pháp xử lý. Khuyến cáo người dân tích cực kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và xử lý kịp thời rầy lưng trắng – nguyên nhân gây bệnh lùn sọc đen hại lúa; khuyến cáo người dân không được lạm dụng bón đạm và sử dụng các loại thuốc kích thích cho lúa trong giai đoạn này.

 

Theo baothaibinh.com.vn