Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 4

19/04/2018


Theo báo cáo của Sở NN&PT, đến nay toàn tỉnh đã gieo cấy được 79.319 ha lúa vụ xuân; trong đó diện tích gieo thẳng đạt 26.033 ha chiếm 32,82% tổng diện tích gieo cấy.

Tổng diện tích cây màu xuân đã trồng đạt: 14.187 ha; trong đó diện tích đã thu hoạch đạt 7.960 ha bằng 56,1% tổng diện tích. Năng suất tương đương và cao hơn so với vụ xuân năm 2017.

Vụ xuân năm 2018, toàn tỉnh có 185 cánh đồng lớn với diện tích 8.149,68 ha; trong đó có 166 cánh đồng lúa với diện tích 4.851,03 ha và 19 cánh đồng màu diện tích 433,6 ha.

Trong tháng, tình hình chăn nuôi ổn định không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm.  Đến 11/4/2018, tổng lượng vắc xin các huyện, thành phố đã sử dụng: 835.172 liều vắc xin các loại. Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng được các địa phương và người chăn nuôi chủ động triển khai thực hiện. Tháng 4/2018 toàn tỉnh cấp 895 giấy chhlứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát được 847 phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tăng 12,5% so với tháng trước.

Về nuôi trồng hải sản, đến nay, các địa phương cơ bản hoàn thành cải tạo ao đầm và thả giống thủy sản nước ngọt; diện tích nước ngọt đã thả giống đạt 8.546 ha. Diện tích nước lợ đã thả giống ước đạt 1.43,23 ha. Sản lượng nuôi ước đạt 8.800 tấn; trong đó: ngao 5.880 tấn, nước lợ 530 tấn, nước ngọt 2.390 tấn. Tổng sản l­ượng khai thác thuỷ sản ư­ớc đạt: 6.972 tấn; trong đó khai thác mặn đạt 6.652tấn, n­ước ngọt đạt 320 tấn.

Thực hiện chính sách cấp xi măng hỗ trợ ĐTXD công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới, đến 15/4/2018 đã cấp được 8.283,9 tấn xi măng.

Đến 4/2018, toàn tỉnh có 200 xã/263 xã và một huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

                                                                                 

 

Hà Linh