Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2018

19/04/2018


Theo Báo cáo của UBND tỉnh, tổng sản phẩm trên địa bàn quý I/ 2018 ước đạt 10.902 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 28.009 tỷ đồng, tăng 12,36% so với cùng kỳ. Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 6.256 tỷ đồng, tăng 3,29%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 16.319 tỷ đồng; khu vực dịch vụ ước đạt 5.434 tỷ đồng, tăng 7,55%.

Hoạt động sản xuất tại Công ty THHH da giày xuất khẩu Thành Phát

Trong quý, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt ước đạt 2.759,1 tỷ đồng, tăng 3,04% so với cùng kỳ. Tổng diện tích cây vụ đông đạt 36.351 ha, tăng 699, tổng diện tích lúa xuân đạt 79.319 ha. Đến tháng 3/2018, đã có 12.363,8ha đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với tiêu thụ nông sản.

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy racác dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi quý I ước đạt 2.402,9 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ.

Sản lượng nuôi trồng quý I ước đạt 35.615 tấn. Sản lượng khai thác quý I/2018 ước đạt 19,8 nghìn tấn, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành thủy sản trong quý ước tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Quý I/2018, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách của tỉnh về hỗ trợ xi măng cho đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới; đã cấp hơn 6.565 tấn xi măng cho các địa phương theo kế hoạch. Đến nay, tỷ lệ hộ dân nông thônđấu nối sử dụng nước sạch của các xã, thị trấn đạt trên 83%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 3 tháng đầu năm ước tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 11.806 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ như: Tôm đông lạnh tăng 57,2%;Amoni Nitrat tăng gần 2,2 lần; Sứ vệ sinh tăng gần 2 lần; Bộ dây đánh lửa cho xe động cơ tăng 20,3%.

Hoạt động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ổn định; đến nay, có 142/172 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất ước đạt 4.974,1 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành xây dựng quý I ước đạt 4.513 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt trên 10.582 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 300 triệu USD, tăng 10,8%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 290 triệu USD, tăng 7,5%. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ vận tải ước đạt 1.209 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Tổng lượng khách du lịch quý I ước đạt 265.500 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 1.900 lượt, doanh thu du lịch ước đạt 69 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm ước đạt 3.440,5 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa ước đạt 1.142,7 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 18 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 600 tỷ đồng; có 06 dự án hoàn thành đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 5.772 doanh nghiệp, 736 chi nhánh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 55.682 tỷ đồng.

Công tác đào tạo nghề tiếp tục được quan tâm.Trong quý I, đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề cho khoảng 1.280 người ở trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng. Quý I năm 2018, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho khoảng 6.400 người, trong đó xuất khẩu lao động 310 người.

Hoạt động của Trung tâm hành chính công các cấp được duy trì hiệu quả; số lượng thủ tục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rà soát, cắt giảm và rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Anh Tuấn