Kiến Xương: Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 tăng 19,8%

04/07/2018


6 tháng đầu năm 2018, sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Xương tăng trưởng mạnh. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.605 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ.

Toàn huyện hiện có 07 cụm công nghiệp, tạo việc làm cho trên 5000 lao động với mức thu nhập ổn định từ 4 đến 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Tại 03 cụm công nghiệp Vũ Ninh, Vũ Quý, Thanh Tân đã có các dự án triển khai sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả. Tổng mức đầu tư của các dự án đến tháng 6/2018 tại 03 cụm công nghiệp đạt 845 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh tại các làng nghề tiếp tục sản xuất ổn định và cho thu nhập khá. Toàn huyện hiện có 31 làng nghề với 9.398 cơ sở và hộ gia đình tham gia sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thu hút trên 25.900 lao động.

Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 471,5 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ. 

Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, 6 tháng cuối năm toàn huyện tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình quan trọng, thiết yếu liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có chủ trương đầu tư xây dựng. Tăng cường công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN - TTCN tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ quản trị điều hành, năng suất, chất lượng lao động.

 

Thanh Tuấn - Đài TTTH Kiến Xương