Thái Bình ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017

24/02/2017


Nhằm chủ động phòng, ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, giảm phạm pháp hình sự, ngày 24/02/2016, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-BCĐ về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017.

Tổ tự quản Hội cựu chiến binh huyện Hưng Hà

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Các huyện, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm các cấp đảm bảo thống nhất.

Các ngành Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân.

Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tích cực tăng cường trong cơ chế quản lý nhà nước về kinh tế nhằm chủ động phòng, ngừa tội phạm và chống vi phạm pháp luật, nhất là các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện… Xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo về bảo đảm an ninh trật tự…

Các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp, nắm tình hình hoạt động các loại tội phạm; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm kinh tế, buôn lậu, ma túy, công nghệ cao…

Các ngành Công an, kiểm sát, Tòa án nhân dân đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, nhất là các vụ án được xã hội quan tâm, đảm bảo đúng người, đúng tội… góp phần tuyên truyền răn đe tội phạm.

Đỗ Vân

File đính kèm