Hội nghị Hiệp đồng huấn luyện, kiểm soát sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2017

07/03/2017


Chiều 06/3/2017, Bộ CHQS tỉnh và 11 đầu mối đơn vị nhận nguồn của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2016, toàn tỉnh đã sắp xếp đủ 100% các đầu mối đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và của tỉnh; quân số sắp xếp đạt trên 99% so với chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ tham gia huấn luyện đạt trên 95%; các đơn vị được phân công huấn luyện, đào tạo đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo nội dung, đủ thời gian, an toàn về người và vũ khí trang bị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Sau hội nghị hiệp đồng năm 2017, trách nhiệm của các đơn vị trong LLVT tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn, tổ chức phúc tra, quản lý, nắm chắc số lượng, đảm bảo chất lượng về chuyên nghiệp quân sự, có tỷ lệ dự phòng hợp lý. Các đơn vị nhận quân tổ chức huấn luyện đúng đối tượng, sát với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện. Kết thúc huấn luyện kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm kịp thời.

 

Văn Dũng - BCHQS tỉnh