Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020

08/03/2017


Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 được Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ triển khai thông qua hội nghị trực tuyến sáng ngày 7/3 tại Hà Nội.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2016, các bộ, ngành, UBND các địa phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138/CP về phòng, chống tội phạm; tập trung phối hợp tham mưu cho Đảng, Chính phủ ban hành các chủ trương, chiến lược, kế hoạch chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người trong thời gian tới.

Phối hợp triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cùng các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, của địa phương.

Đối với kế hoạch công tác năm, nhiều mục tiêu đã đạt được như: số vụ phạm pháp hình sự giảm 4,4%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 78,07% (vượt 3,07%); tỷ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm đạt 90,15% (tăng 0,15%); đã triệt phá được nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; khẩn trương điều tra, khám phá làm rõ hầu hết các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP biểu dương, đánh giá cao những cố gắng của các các bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm thời gian qua.

Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống buôn bán người.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh công tác phòng, chống tội phạm tại các địa phương, đồng thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm.

Xây dựng, ban hành quy chế hoạt động, quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị, địa phương làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, giữ vững kỷ cương, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

 

Theo Baothaibinh.com.vn