Ký kết quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục

24/03/2017


Ngày 24/3/2017, Công an tỉnh và Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA và ký kết quy chế phối về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ ký kết

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Lĩnh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Công an tỉnh; Đặng Phương Bắc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình.

Trong những năm qua, 2 ngành Công an và giáo dục, đào tạo tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 34 và các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành và của tỉnh. Trong quá trình phối hợp đã chấp hành đúng các nguyên tắc và cơ chế hoạt động. Thông qua công tác phối hợp đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các Cơ sở giáo dục và bảo vệ an toàn các kỳ thi góp phần tích cực vào thành tích chung các chương trình, mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh trong thời gian tới, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, đạo đức, pháp luật. Thường xuyên làm tốt công tác trao đổi thông tin, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; Đề cao vai trò trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên; tạo điều kiện tốt nhất để cùng nhau dạy tốt, học tốt, đào tạo mỗi học sinh, sinh viên trở thành công dân tốt của xã hội.

Với kết quả đạt được, 27 tập thể và cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc sở giáo dục và đào tạo tặng giấy khen.

Vũ Thảo (Công an tỉnh)